El lloc web i el domini beddingindustrial.com corresponen a Bedding Industrial Begudà, S.L. amb CIF B-55.017.495, domiciliada a Polígon Industrial Begudà, C/ Molí, s/n Parc 11/12 del 17857 de Sant Joan Les Fonts de la província de GIRONA, adreça electrònica [email protected]. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona tom 501, llibre 339, foli 47, secció 4a, full 8570, inscripció 3a.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a Bedding Industrial, S.L., o a tercers que n’han autoritzat l’ús. Presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Bedding Industrial Begudà, S.L. n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos n’haurà de citar expressament la pertinença a Bedding Industrial Begudà, S.L, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a beddingindustrial.com (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per a la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Bedding Industrial Begudà, S.L i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Bedding Industrial Begudà, S.L,  actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Bedding Industrial Begudà, S.L, manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen Bedding Industrial Begudà, S.L. fins a la confirmació expressa d’una comanda. Bedding Industrial Begudà, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Bedding Industrial Begudà, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Utilització de cookies

Bedding Industrial Begudà, S.L informa que aquest lloc web no utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l’accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

magnifiercross