Mascareta higiènica reutilitzable

Aquesta mascareta higiènica reutilitzable compleix amb els requeriments de la Especificación UNE 0065 para Mascarillas higiénicas reutilizables.
Aquesta mascareta està fabricada amb un teixit en estructura 3D, amb spacer intern filtrant de polièster. El teixit en contacte amb la pell és de fibra cel·lulòsica d’origen natural per al màxim confort.
A la cara externa s’ha laminat una capa de polièster estampat.

Tots els materials utilitzats en la seva fabricació estan certificats per OEKO-TEX® Standard 100 Classe I.


ADVERTÈNCIA: Aquest dispositiu no és un producte sanitari en el sentit de la Directiva 93/42/CEE o del Reglament UE/2017/745, ni un equip de protecció individual en el sentit del Reglament UE/2016/425.

 

Funcions de la mascareta

 

1. Evitar que quan parlem, tossim o esternudem les secrecions que emetem puguin propagar-se o contaminin superfícies.
2. Evitar que la persona que porta la mascareta es toqui les mucoses nasals i/o les mucoses orals.
3. Eficàcia de filtració bacteriana ≥ 90% segons EN 14683:2019+AC2019
4. Respirabilitat (pressió diferencial) < 38Pa/cm2 segons EN 14683:2019+AC2019
5. Eficàcia de filtració de partícules ≥ 92% segons EN149: Filtració de partícules de 0.4 micres de diàmetre mitjà
6. Ajust facial > 93% (ajust a nas i boca)

Ús de la mascareta

 

Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no usar la mascareta durant més de 4 h seguides. En cas que s’humitegi o es deteriori per l’ús, es recomana substituir-la per una altra.
La mascareta s’ha de rentar cada vegada que s’embruti, s’humitegi o no es pugui col·locar correctament sobre la cara.
No s’ha d’utilitzar la mascareta si està bruta o humida.
En el cas que s’hagi d’emmagatzemar temporalment, s’ha d’evitar el contacte amb qualsevol superfície.
Tampoc no s’ha de col·locar en posició d’espera al front o sota la barbeta, ni durant ni després del seu ús.
Es recomana l’ús a partir de 12 anys. Durant la col·locació, ús i retirada d’aquestes mascaretes higièniques s’hauria de comptar amb la supervisió d’un adult.
Recordar-li que les mascaretes han de ser d’ús personal i intransferible.

Com tenir cura de la mascareta

 

Recomanem realitzar un escaldat en aigua a 90-95ºC durant 3min, abans del primer ús.
Per millorar l’efectivitat de l’escaldat, assegurar que la mascareta queda ben submergida i evitar que quedin bombolles d’aire.
Aquest escaldat es pot repetir després de cada ús si es considera convenient.
Es recomana substituir la mascareta després de 50 cicles de rentat o escaldat o en cas que es detecti que s’ha deteriorat.

La mascareta es pot rentar fins a 60°C

Es pot utilitzar assecadora a baixa temperatura sempre que sigui necessari, però recomanem assecar a l’aire sempre que sigui possible

No utilitzar lleixiu

No planxar ni calandrar

Eliminació de la mascareta

 

Una vegada superat el nombre màxim de rentats o escaldats, o en cas de detectar que la mascareta s’ha deteriorat, cal eliminar la mascareta en un contenidor proveït d’una bossa de plàstic.